Skuteczny marketing pozwala osiągać cele biznesowe firmy. Kampanie marketingowe realizują stawiane przed nimi zadania poprzez budowanie atrakcyjnego wizerunku marki, zwiększanie zasięgów wśród docelowej grupy odbiorców czy dzięki zjawisku tworzenia lojalności i zaangażowania odbiorców komunikacji marketingowej.

Aby jednak marketing mógł być skuteczny, konieczne jest wcześniejsze określenie jego fundamentalnych założeń. Jednym z podstawowych narzędzi, które warto wykorzystać w tym celu, jest marketing mix. Przeczytaj, czym jest, z czego się składa i jak opracować marketing mix marki.

Spis treści

Co to jest marketing mix? Definicja i wyjaśnienie

Termin „marketing mix” został ukuty w 1953 r. przez Neila H. Bordena – wykładowcę na Uniwersytecie Harvarda. W 1960 r. Edmund Jerome McCarthy – amerykański profesor – z mixu wyłonił koncepcję 4P. W toku ewolucji marketingu pojawiły się też kolejne – 5P, 7P, 4C oraz inne, bardziej niszowe modele teoretyczne.

Koncepcja marketing mix jest teoretycznym modelem marketingowym oraz zbiorem zagadnień, na podstawie których marki mogą wywierać wpływ na najbliższe otoczenie rynkowe. Marketing mix jest wykorzystywany przez firmy do osiągania uprzednio ustalonych celów marketingowych na rynku docelowym. Jest to kombinacja zmiennych stanowiących filar każdego biznesu. O ich liczbie decyduje z kolei rodzaj koncepcji marketingu mix, którą się posłuży się dany podmiot.

Elementy marketingu mix 4P, 7P i 4C to:

 • Produkt (Product);
 • Cena (Price);
 • Miejsce (Place);
 • Promocja (Promotion);
 • Ludzie (People);
 • Świadectwo materialne (Physical evidence);
 • Proces (process);
 • Potrzeby i pragnienia klienta (ang. Customer Value);
 • Koszt dla klienta (Cost);
 • Wygoda zakupu (Convenience);
 • Komunikacja (Communication).

Narzędzia marketingu mix różnią się w zależności od wybranej metody teoretycznej. W dalszej części artykułu omówię każdą z nich.

Marketing-mix (lub tzw. kompozycja marketingowa) stanowi obszerną kategorię wzajemnie ze sobą powiązanych elementów (działań, procesów, metod i technik), wykorzystywanych w przedsiębiorstwie i tworzących zintegrowany system oddziaływania na otoczenie rynkowe firmy (klientów, konkurentów).

– definicja marketing mix z Encyklopedii Zarządzania.

Znaczenie dobrze skonstruowanej strategii marketing mix jest nie do przecenienia. To, jak firma zdecyduje się połączyć i zastosować te cztery elementy, może mieć znaczący wpływ na jej zdolność do osiągnięcia swoich celów marketingowych, a tym samym zaważyć na przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Jakie elementy składają się na marketing mix? Czym jest marketing mix 4P i 7P?

Najpopularniejszą i najstarszą teorią miksu marketingowego jest koncepcja 4P. Za jej twórcę uznaje się Jerome’a McCarthy’ego. Autor koncepcji 4P głosił, że zaproponowane przez niego zmienne wchodzące w skład modelu teoretycznego stanowią podstawowe i kluczowe elementy każdej strategii marketingowej.

Skąd nazwa koncepcji 4P? Model ten został nazwany od pierwszych liter zmiennych wchodzących w skład marketing mixu.

Marketing mix – koncepcja 4P

 • Product (produkt);
 • Price (cena);
 • Promotion (promocja);
 • Place (dystrybucja).

Jerome McCarthy uważał, że formuła 4P pozwala stworzyć produkt (czy usługę) dostępny w odpowiedniej cenie, promowany przy pomocy właściwie dobranych kanałów, w czasie oraz miejscu dostosowanym do specyfiki docelowych klientów. Tym samym model 4P porządkuje marketing, a także wpływa na rozwój firmy.

4P: Produkt (Product)

Produkt odnosi się do dóbr lub usług, które firma oferuje swoim klientom. W kontekście marketingu mix strategia komunikacji produktu obejmuje decyzje dotyczące funkcji produktu, designu, nazwy, opakowania i gwarancji. Produkt (oferta) musi zainteresować klienta, dostarczyć mu realną wartość, zaspokoić potrzeby, rozwiązać problemy oraz przynieść satysfakcję z zakupu.

Przykład udanych strategii produktowych to Apple i ich innowacyjne produkty, które zawsze są na czele technologicznego postępu.

4P: Cena (Price)

Cena to kwota, którą klienci muszą zapłacić, aby nabyć produkt (ale ze mnie Sherlock…). Strategia cenowa może obejmować decyzje dotyczące sugerowanej ceny detalicznej, rabatów, programów lojalnościowych i opcji finansowania. Warto pamiętać, że ta zmienna kształtowana jest również m.in. przez koszt wytworzenia produktu lub świadczenia usługi, proces sprzedaży, a także koszt promocji i dystrybucji.

Według tradycyjnego marketingu mix cena nie jest tożsama z wartością danego produktu. Możliwe jest odpowiednie komunikowanie ceny i kosztów oferty, aby zwiększać poczucie wartości w oczach klienta, a tym samym zwiększyć sprzedaż firmy.

Istnieją różne strategie cenowe. Przykładem firmy, która skutecznie wykorzystuje popularną strategię cenową, jest Walmart, który konsekwentnie oferuje niskie ceny swoim klientom. W tym przypadku mamy do czynienia z przemyślaną i konsekwentnie realizowaną polityką niskich – wręcz dumpingowych – cen.

4P: Promocja (Promotion)

Promocja odnosi się do komunikacji marketingowej, której celem jest informowanie, przekonywanie i przypominanie klientom oraz potencjalnym klientom o produkcie. Zmienna ta determinuje decyzje dotyczące reklamy, sprzedaży, promocji, public relations, content marketingu czy marketingu bezpośredniego.

Coca-Cola jest przykładem firmy, która skutecznie wykorzystuje strategię promocyjną, tworząc silne kampanie reklamowe oparte głównie na storytellingu i marketingu kulturowym, które angażują, skutecznie zwiększając świadomość marki.

4P: Miejsce (Place)

Miejsce odnosi się do dystrybucji produktu, czyli tego, w jaki sposób trafia on do klienta. W ramach tej zmiennej podejmowane są decyzje i działania z zakresu doboru kanałów dystrybucji, magazynowania, zarządzania zapasami i transportu.

InPost jest przykładem firmy, która skutecznie gospodaruje tą zmienną, prezentując doskonałą strategię miejsca poprzez oferowanie szybkiej i wygodnej dostawy dla swoich klientów.

Koncepcja marketingu mix 4P w praktyce

Aby lepiej wytłumaczyć, czym jest marketing mix 4P, posłużę się przykładem strategii 4P. Za przykład weźmy firmę autodetailingową.

 • Produkt – firma oferuje usługi z zakresu profesjonalnego mycia samochodów, korekty lakieru, odświeżania wnętrza oraz zabezpieczania aut powłokami ceramicznymi i foliami.
 • Cena – usługi przedsiębiorstwa są zarezerwowane dla bardziej majętnych klientów. Firma używa najwyższej jakości chemii, narzędzi i materiałów, co wiąże się z wyższymi kosztami operacyjnymi. Poza tym dochodzą koszty związane z utrzymaniem siedziby oraz amortyzacji dostosowania siedziby firmy, a także leasingowanych sprzętów. Niemniej w zamian firma oferuje klientom najwyższą możliwą wartość, gwarantując profesjonalne usługi autodetailingowe.
 • Miejsce – przedsiębiorstwo świadczy usługi w jednym konkretnym mieście, skupiając się na lokalnym rynku. Klienci mogą umówić termin wizyty w siedzibie firmy, telefonicznie, e-mailowo, za pomocą Booksy oraz za pośrednictwem formularza na responsywnej i szybko działającej stronie internetowej.
 • Promocja – do komunikowania się z klientami firma wykorzystuje kanały w social mediach: Facebooka i Instagrama, płatne reklamy lokalne w Google Ads, reklamę banerową oraz system poleceń u partnerów biznesowych.

Mix Marketingu 7P

Rozszerzona koncepcja marketingu mix, znana jako formuła 7P, dodaje trzy dodatkowe elementy do tradycyjnej koncepcji 4P:

 • Ludzie (People);
 • Procesy (Processes);
 • Świadectwo materialne (Physical Evidence).

7P: Ludzie (People)

Ludzie odnoszą się do wszystkich osób zaangażowanych w dostarczanie usługi, w tym pracowników, zarządu i klientów. W przypadku usług pracownicy są często twarzą firmy i mają bezpośredni wpływ na doświadczenie klienta. Poza tym produkty muszą być zgodne potrzebami klientów.

Przykładem firmy, która skutecznie wykorzystuje strategię ludzi, jest Southwest Airlines. Te linie lotnicze znane są z wyjątkowej obsługi klienta.

7P: Procesy (Processes)

Procesy odnoszą się do procedur, mechanizmów i przepływu działań w ramach obsługi klienta, które prowadzą do dostarczenia usługi lub produktu we właściwym czasie i miejscu. Zmienna ta obejmuje wszelkie działania prowadzące do prawidłowej obsługi klienta. Zalicza się do niej: wzbudzenie zainteresowania odbiorcy, atrakcyjne zaprezentowanie oferty, sprzedaż produktów i usług, wsparcie w finalizacji transakcji oraz obsługę posprzedażową.

Przykładem firmy, która skutecznie wykorzystuje strategię procesów, jest McDonald’s, znany z szybkiego i efektywnego systemu dostarczania jedzenia.

7P: Świadectwo materialne (Physical Evidence)

Świadectwo materialne odnosi się do elementów, które pozwalają klientom doświadczyć usługi oraz zaufać marce. Marketing sprowadza się do komunikacji uwiarygadniającej markę i jej ofertę z punktu widzenia klienta. Z tego też względu świadectwo materialne w marketingu 7P uwzględnia obszary mające na celu działania marketingowe, wizerunkowe i PR-owe, uwiarygadniające markę.

W ramach świadectwa materialnego można wymienić wszystko, co wpływa pozytywnie na wizerunek organizacji, w tym: stronę internetową, identyfikację wizualną, strategię komunikacji, logo, prezentację oferty handlowej, a nawet wystrój wnętrza siedziby czy sklepu.

Przykładem firmy, która skutecznie wykorzystuje strategię dowodu fizycznego, jest Apple, której sklepy są znane z nowoczesnego i minimalistycznego designu.

Koncepcja 7P w praktyce

Zobrazuję, czym jest koncepcja 7P, przy pomocy poprzedniego przykładu firmy autodetailingowej.

 • Produkt – firma oferuje usługi z zakresu profesjonalnego mycia samochodów, korekty lakieru, odświeżania wnętrza oraz zabezpieczania aut powłokami ceramicznymi i foliami.
 • Cena – usługi przedsiębiorstwa są zarezerwowane dla możliwości finansowych bardziej majętnych klientów. Firma używa najwyższej jakości chemii, narzędzi i materiałów, co wiąże się z wyższymi kosztami operacyjnymi. Poza tym dochodzą koszty związane z utrzymaniem siedziby oraz amortyzacji dostosowania siedziby firmy, a także leasingowanych sprzętów. Niemniej w zamian firma oferuje klientom najwyższą możliwą wartość, gwarantując profesjonalne usługi autodetailingowe.
 • Miejsce – przedsiębiorstwo świadczy usługi w jednym konkretnym mieście, skupiając się na lokalnym rynku. Klienci mogą umówić termin wizyty w siedzibie firmy, telefonicznie, e-mailowo, za pomocą Booksy oraz za pośrednictwem formularza na responsywnej i szybko działającej stronie internetowej.
 • Promocja – do komunikowania się z klientami firma wykorzystuje kanały w social mediach: Facebooka i Instagrama, płatne reklamy lokalne w Google Ads, reklamę banerową oraz system poleceń u partnerów biznesowych.
 • Ludzie – w przedsiębiorstwie pracują: 3 autodetailerów, jedna osoba będąca marketing managerem, doradca klienta oraz właściciel.
 • Procesy – firma zapewnia klientom profesjonalny proces obsługi, który rozpoczyna się od przyjęcia zamówienia i ustalenia zakresu prac, a kończy na dostarczeniu klientowi zadbanego i lśniącego samochodu. Proces obejmuje dokładne oczyszczenie pojazdu, wykonanie żądanych usług, a także kontrolę jakości zrealizowanej usługi.
 • Świadectwo materialne – przedsiębiorstwo dba o zachowanie profesjonalnego wizerunku poprzez zachowanie schludnego i estetycznie wyglądającego wnętrza siedziby, zapewniając klientom poczucie komfortu. Dodatkowo firma prezentuje efekty prac oraz zbiera pozytywne opinie od zadowolonych klientów, uwiarygadniając jakość swoich usług. W ramach świadectwa materialnego należy wymienić również nowoczesną i intuicyjną stronę internetową.

Koncepcja 4C – elementy marketingu mix z perspektywy klienta

Koncepcję 4C zaproponował Robert Lauterborn, który w 1990 r. stwierdził, że marketing mix 4P koncentruje się nie na kliencie, a na produkcie. Wobec tego formuła 4P nie jest dostosowana do potrzeb i wymagań współczesnych konsumentów. 4C to: Klient (Customer), Koszt (Cost), Komunikacja (Communication) i Wygoda (Convenience).

Klient (Customer)

Marketing 4C stawia klientów w samym centrum uwagi marek. Z tego też względu 4C koncentruje się na punkcie widzenia klienta oraz kładzie duży nacisk na pogłębione badania marketingowe pozwalające uzyskać jak najdokładniejszy obraz docelowego klienta firmy. Zamiast skupiać się na produkcie (jak robi to marketing mix 7P i 4P), koncepcja 4C koncentruje się na potrzebach i pragnieniach klienta. To oznacza zrozumienie, czego klient chce i potrzebuje, a następnie dostarczenie produktu, który spełnia te potrzeby.

Koszt (Cost)

Koncepcja 4C, zamiast na cenie produktu czy usługi, skupia się na kosztach ponoszonych przez klienta, który chce skorzystać z oferty. W ramach tej zmiennej konieczne jest uwzględnienie zewnętrznych i wewnętrznych warunków determinujących koszty klientów – zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie. Warto pamiętać, że sprzedaż bezpośrednia stanowi jedynie jeden z wielu elementów kształtujących koszty. Wpływają na nie również zjawiska zachodzące na rynku, sposób postępowania przedsiębiorstwa w zakresie marketingu i promocji czy sam koszt wytworzenia wartości dla odbiorcy docelowego.

Komunikacja (Communication)

Zamiast skupiać się na promocji czy aspektach związanych ze sprzedażą, koncepcja 4C koncentruje się na komunikacji i dialogu z klientami. Zatem 4 główne C to przede wszystkim komunikacja dwukierunkowa na linii firma – klient. Komunikacja nie tylko wpływa na wizerunek firmy, ale przede wszystkim determinuje powodzenie biznesowe organizacji – zwłaszcza we współczesnym marketingu opartym w dużej mierze na relacjach.

Dzięki odpowiedniej komunikacji możliwe jest wytworzenie poczucia przywiązania i lojalności klienta wobec marki czy produktu. Firmy realizują dwutorowe działania komunikacyjne głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych, ale również w ramach działań e-mail marketingowych oraz sprzedażowych i posprzedażowych. Właściwa strategia komunikacji pozwala kształtować korzystną percepcję cen, kosztów i oferty firmy, zwiększając atrakcyjność marki w oczach docelowego klienta.

Wygoda (Convenience)

Koncepcja 4C stawia na wygodę. To oznacza dostarczanie produktu lub usługi w sposób i miejsce, które są najbardziej wygodne dla klienta. Zmienna dotycząca wygody obejmuje znaczeniowo m.in. dostępność produktu, łatwość i intuicyjność jego użytkowania, wygodę zakupu odczuwaną przez klienta czy model finansowania dostosowany do jego możliwości finansowych, preferencji i przyzwyczajeń.

Dzięki koncepcji 4C marki mogą bardziej skupić się na punkcie widzenia swoich klientów, co pozwala im budować silniejsze relacje. Lepiej rozumieją potrzeby, cele, motywatory, obawy i nawyki docelowej grupy klientów, a także skuteczniej komunikują koszty, wartość i cenę oferty. Poza tym dwutorowa komunikacja w ramach koncepcji 4C sprzyja silniejszemu pozycjonowaniu marki w mediach społecznościowych, a także wzmacnianiu poczucia przywiązania i lojalności wśród konsumentów.

Przykładem firmy, która skutecznie wykorzystuje marketing mix i koncepcję 4C, jest Starbucks. Marka skupia się na dostarczaniu wyjątkowej wartości dla swoich klientów poprzez oferowanie wysokiej jakości kawy, wygodne lokalizacje i efektywną komunikację. Firma skupia się na zrozumieniu i spełnianiu potrzeb swoich klientów, co pozwala jej utrzymać silną pozycję na rynku mimo niekonkurencyjnych cen.

Marketing 4C w praktyce

Oto rozpisany marketing mix 4C na podstawie przykładu firmy autodetailingowej z poprzednich przykładów.

 • Klient (Customer) – firma autodetailingowa kieruje swoje usługi do klientów, którzy oczekują najwyższej jakości autodetailingu i są gotowi zapłacić wyższą cenę za wysoką wartość. Firma stawia na klientów z wyższymi możliwościami finansowymi, którzy cenią sobie perfekcję i profesjonalizm. Istotne jest również zrozumienie potrzeb i oczekiwań klientów, a także dostosowanie się do ich preferencji, aby zapewnić im maksymalne zadowolenie z usług autodetailingu.
 • Koszt (Cost) – usługi autodetailingu oferowane przez firmę mają swoją cenę, która odzwierciedla wysoką jakość, użyte materiały, narzędzia i czas poświęcony na wykonanie prac. W zamian klient otrzymuje wartość w postaci doskonałych efektów i zadowolenia z usługi. Firma może również oferować różne opcje cenowe, aby dostosować się do budżetów klientów, jednocześnie zachowując wysoką jakość i spełniając obietnicę sprzedażową.
 • Komunikacja (Communication) – firma komunikuje się z klientami za pomocą różnych kanałów, aby dotrzeć do nich i przekazać im informacje o swoich usługach autodetailingu. Obejmuje to aktywność w mediach społecznościowych, rekomendacje i opinie, reklamy lokalne w Google Ads oraz reklamy banerowe.
 • Wygoda (Convenience) – firma dąży do zapewnienia maksymalnej wygody klientom na każdym etapie świadczonych im usług. W tym celu przedsiębiorstwo autodetailingowe umożliwia klientom łatwe umówienie się na wizytę za pośrednictwem różnych kanałów: telefonicznie, e-mailowo, przez platformę rezerwacji online (np. Booksy) oraz formularz na stronie internetowej.

Nowe wcielenie marketingu 4P – metodologia S.A.V.E.

Marketing mix w pierwotnej postaci 4P powstał ponad 60 lat temu. Od tego czasu przeszedł wiele zarówno ewolucji, jak i rewolucji. I choć branża marketingowa jest jedną z najszybciej rozwijających się i zmieniających swój krajobraz pod wpływem rozwoju technologicznego, to od czasu 4P została przedstawiona wyłącznie jedna nowa koncepcja, która została przyjęta przez branżowe autorytety. Mowa o metodologii marketing mix S.A.V.E., która zastępuje tradycyjne 4P nowymi zmiennymi: Rozwiązanie (Solution), Dostęp (Access), Wartość (Value) i Edukacja (Education).

Marketing mix S.A.V.E. pojawił się w 2013 r. Jego autorami było 3 profesorów Harvard Business Review, którzy na podstawie badania 500 menadżerów i klientów firm z sektora B2B doszli do pewnych ciekawych wniosków. Według badaczy organizacje działające w modelu marketing mix 4P i 7P koncentrowały się na dostarczaniu coraz lepszych produktów, zapominając o ich dostosowaniu do realnych potrzeb i oczekiwań konsumentów.

Rozwiązanie (Solution)

Zamiast skupiać się na produktach, firma powinna pracować nad rozwiązaniami, które oferuje swoim klientom. To oznacza zrozumienie problemów, z jakimi borykają się klienci, i dostarczanie produktów lub usług, które pomagają im rozwiązać te problemy.

Jest to sztandarowy przykład podejścia na zasadzie: „klient nie kupuje młotka, tylko dziurę w ścianie”. Według tej zmiennej organizacje powinny skupiać się na projektowaniu produktów i usług, wychodząc od faktycznych problemów i celów klientów.

Dostęp (Access)

Zmienna ta szczególnie mocno determinuje marketingowy mix dla usług. Zamiast skupiać się na miejscu, firma powinna przyjrzeć się kwestiom związanym z dostępem. To oznacza dostarczanie produktów lub usług w sposób i miejscu, które są najbardziej wygodne dla klienta. W dobie rosnącej konkurencyjności firm działających w sieci dużym wyzwaniem oraz szansą dla wielu lokalnych, krajowych i globalnych przedsiębiorstw, jest wysoka dostępność usług i produktów.

Z tego też powodu wielu gigantów oferuje łatwy dostęp do świadczonych usług – Spotify, Netflix, YouTube itd. Każda z usług dostępna jest na niemal wszystkich urządzeniach, a docelowego klienta dzieli od niej kilka kliknięć myszy czy tapnięć palcem na ekranie smartfona. Im mniejszy próg wejścia do skorzystania z usługi lub produktu oraz im większa dostępność oferowana przez markę, tym większa szansa na pozyskanie i utrzymanie zadowolonego klienta.

Wartość (Value)

Zamiast skupiać się na cenie, firma powinna zapewniać klientom wartość. To oznacza dostarczanie produktów lub usług, które oferują najlepszą korzyść dla klienta, biorąc pod uwagę cenę, jakość, markę, a także inne czynniki – w tym kwestie kulturowe, społeczne i środowiskowe.

Obecnie wartość dla klientów nie sprowadza się wyłącznie do iloczynu jakości przez cenę. Coraz większą rolę odgrywa komunikowanie wartości przez produkty i usługi za pośrednictwem marketingu kulturowego. Bardziej wartościowe dla współczesnego i świadomego konsumenta mogą okazać się ekologiczne rozwiązania czy oferta marek zaangażowanych w problemy społeczne.

Edukacja (Education)

Zamiast skupiać się na promocji i agresywnej sprzedaży, firma powinna edukować swoich klientów. Edukacja obecnie sprowadza się do dostarczania contentu dostępnego we właściwym czasie, właściwym formacie i kanale, które są dostępne dla docelowego odbiorcy treści.

Content marketing jest fantastycznym i najskuteczniejszym narzędziem do edukowania klientów z zakresu funkcjonowania produktów, procesu świadczonych usług czy wyjaśniania propozycji wartości marek. Content edukacyjny i informacyjny nie może być nachalny, a im dokładniej i prościej wytłumaczy konsumentom zjawiska występujące w branży, tym skuteczniej wzbudzi w nich poczucie lojalności i wdzięczności.

Instrumenty marketingu mix S.A.V.E. powinny mieć dwie cechy zdefiniowane przez autorów tej metodologii. Przede wszystkim podejście S.A.V.E. ma dotyczyć całej organizacji, a nie wyłącznie obszaru marketingu i sprzedaży. Poza tym należy pamiętać, że ten mix marketingowy pozwala skoncentrować się na kliencie. W związku z tym wszystkie założenia i działania powinny stawiać docelowego klienta w centrum.

Marketing S.A.V.E. w praktyce

Oto rozpisany marketing mix S.A.V.E. na podstawie przykładu firmy autodetailingowej.

 • Rozwiązanie (Solution) – firma autodetailingowa skupia się na oferowaniu klientom kompleksowych rozwiązań, które spełniają ich potrzeby związane z pielęgnacją i poprawą wyglądu samochodu. Oferuje szeroki zakres usług, takich jak mycie samochodu, korekta lakieru, odświeżanie wnętrza, zabezpieczanie aut powłokami ceramicznymi i foliami itp. Poprzez te usługi firma dostarcza klientom rozwiązanie ich problemów związanych z utrzymaniem idealnego wyglądu samochodu.
 • Dostęp (Access) – firma stawia na zapewnienie klientom łatwego i wygodnego dostępu do swoich usług autodetailingu. Klienci mogą umówić się na wizytę za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak telefon, e-mail, platforma rezerwacyjna online (np. Booksy) oraz formularz na stronie internetowej.
 • Wartość (Value) – firma koncentruje się na dostarczaniu wartościowych usług autodetailingu, które przekraczają oczekiwania klientów. Stawia na wysoką jakość oraz używa najlepszych materiałów i narzędzi, aby zapewnić klientom doskonałe efekty i zadowolenie. Firma może również oferować dodatkowe korzyści, takie jak długotrwałe zabezpieczenie lakieru, indywidualne porady dotyczące pielęgnacji samochodu itp., aby dostarczyć dodatkową wartość dla klientów.
 • Edukacja (Education) – firma angażuje się w edukację klientów, dostarczając im odpowiednie informacje i wiedzę na temat pielęgnacji samochodu. Może to obejmować udzielanie porad i wskazówek dotyczących utrzymania samochodu w idealnym stanie, informowanie o najnowszych trendach i rozwiązaniach w dziedzinie autodetailingu, a także udostępnianie materiałów edukacyjnych na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych. Poprzez edukację klientów firma umacnia swoją pozycję jako eksperta i buduje zaufanie.

Jakie są czynniki, które mają wpływ na marketing mix?

Istnieje wiele czynników, które mają wpływ na finalny model marketingu mix przedsiębiorstwa. Wszystkie opisane poniżej czynniki mają kluczowy wpływ na sposób, w jaki firmy projektują i dostosowują swoje modele marketing mix, aby sprostać potrzebom i oczekiwaniom klientów, a jednocześnie osiągnąć swoje cele biznesowe. Warto pamiętać, że wymienione elementy można skategoryzować według zewnętrznych i wewnętrznych warunków działania na organizację oraz sposób jej funkcjonowania na rynku.

Czynniki wewnętrzne wpływające na marketing mix:

 • Cele i strategia firmy. To, co firma chce osiągnąć i jak chce się pozycjonować na rynku, wpływa na jej ofertę produktów, ich ceny, dobór miejsc obecności marki, a także na sposób jej promocji.
 • Zasoby firmy. Zasoby finansowe, technologiczne, kadrowe i produkcyjne firmy mają fundamentalne znaczenie dla wyborów w zakresie marketing mix. Dostępność zasobów może wpływać na rozmieszczenie, jakość produktu, promocję i inne aspekty marketingowe.
 • Kultura i struktura organizacyjna. Style zarządzania, hierarchia, sposób podejmowania decyzji i elastyczność organizacji mają wpływ na to, jak firma formułuje i wdraża strategię marketingową.

Czynniki zewnętrzne wpływające na marketing mix:

 • Konkurencja. Działania konkurencji na rynku mogą wpływać na marketing mix. Rywalizacja cenowa, strategie promocji, innowacje produktowe i inne działania konkurentów wymagają uwzględnienia podczas podejmowania większości decyzji marketingowych.
 • Trendy rynkowe i konsumenckie. Zmieniające się preferencje, oczekiwania i zachowania konsumentów, a także trendy na rynku, takie jak zmiany demograficzne, technologiczne czy społeczne, mają duży wpływ na marketing mix. Firmy powinny monitorować te trendy i dostosowywać swoje działania, aby sprostać oczekiwaniom rynku.
 • Polityka i regulacje. Przepisy, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, mogą wpływać na marketing mix. Regulacje dotyczące reklamy, cen, dystrybucji, ochrony konsumenta i innych aspektów biznesowych mogą zmieniać się z roku na rok. Firmy powinny te zmiany uwzględnić i dostosować się do nich.
 • Otoczenie ekonomiczne. Warunki ekonomiczne, takie jak sytuacja gospodarcza, inflacja, poziom dochodów konsumentów i stopy procentowe, mogą wpływać na podejmowanie decyzji marketingowych. Firmy muszą uwzględnić te czynniki przy ustalaniu cen, promocji i strategii dystrybucji.
 • Technologia. Postęp technologiczny ma znaczący wpływ na marketing mix. Nowe technologie wpływają na produkty, procesy, promocję i interakcję z klientami. Firmy muszą być świadome i wykorzystywać nowe technologie, aby pozostać konkurencyjnymi i spełnić oczekiwania klientów.
 • Czynniki socjokulturowe. Kultura, wartości społeczne, trendy konsumenckie i zmieniające się preferencje mają znaczenie dla marketingu. Firmy powinny uwzględniać te czynniki, aby dostosować swoje strategie i oferty do potrzeb i preferencji konsumentów w danym kontekście społeczno-kulturowym.

Pamiętaj, że wymienione zmienne mogą się różnić w zależności od branży, rynku i kontekstu działania przedsiębiorstwa. Organizacje powinny stale analizować te czynniki i dostosowywać swoje strategie i taktyki marketingowe w zależności od zmieniającego się otoczenia.

Komunikacja i sprzedaż, czyli w jaki sposób koncepcje marketingowe wpływają na rozwój biznesu

Koncepcje marketingowe, takie jak marketing mix, 4C i S.A.V.E., mają kluczowe znaczenie dla rozwoju biznesu. Pomagają firmom zrozumieć i spełniać potrzeby swoich klientów, konkurować skutecznie na rynku, dostosować się do swojego środowiska zewnętrznego i efektywnie wykorzystać zasoby. Poprzez odpowiednie stosowanie tych koncepcji, możesz zwiększyć swoją sprzedaż, zyski i udział w rynku.

Kompozycja marketingowa i marketing mix 7P, 4P, 4C i S.A.V.E. krok po kroku

Aby skutecznie dopasować marketing mix do swojego biznesu, firma musi zrozumieć swoje rynki docelowe, konkurencję, środowisko zewnętrzne i zasoby. Na podstawie tych informacji można następnie dostosować produkty, ceny, miejsce i promocję. Dzięki temu organizacja ma szasnę spełnić potrzeby swoich klientów, konkurować skutecznie na rynku, dostosować się do swojego środowiska zewnętrznego i optymalnie wykorzystać własne zasoby.

Opracowanie skutecznej strategii marketing mix jest kluczowe dla sukcesu każdej firmy. Bez wyjątku. Wymaga jednak odpowiedniego przygotowania merytorycznego ze strony decydentów przedsiębiorstwa. Chcąc opracować strategię marketing mix krok po kroku, organizacja musi przede wszystkim:

 1. Zrozumieć swoje rynki docelowe.
 2. Zrozumieć swoją konkurencję.
 3. Zrozumieć swoje środowisko zewnętrzne.
 4. Zrozumieć swoje zasoby.
 5. Dostosować swoje produkty, ceny, miejsce i promocję, aby spełnić potrzeby swoich klientów.

Instrumenty marketingu mix krok po kroku

Obecnie tworzenie strategii marketingowej wymaga uwzględnienia zarówno tradycyjnych elementów marketing mix, jak i elementów marketing mix S.A.V.E. Ta kompleksowa strategia marketingowa pozwala skupić się na dostarczaniu wartości klientom poprzez rozwiązanie ich problemów, łatwy dostęp do produktu lub usługi, oferowanie wartościowych rozwiązań oraz edukację.

Krok 1. Zdefiniuj cele marketingowe

Określ konkretne cele, które chcesz osiągnąć za pomocą strategii marketingowej. Upewnij się, że odzwierciedlają one ideę dostarczania wartości klientom, rozwiązania ich problemów, łatwego dostępu do produktów lub usług oraz edukacji.

Krok 2. Poznaj swoją grupę docelową

Przeprowadź badania rynku i segmentację, aby lepiej zrozumieć grupę docelową. Zdefiniuj buyer personę. Analizuj potrzeby, preferencje, zachowania i demograficzne cechy klientów. To pozwoli ci dostosować strategię marketingową do ich potrzeb i oczekiwań.

Krok 3. Opracuj produkt

Opracuj produkty lub usługi, które rozwiązują problemy i dostarczają wartość klientom. Skoncentruj się na unikalnych cechach, które wyróżniają twój produkt lub usługę. Zdefiniuj UVP (unikalna propozycja wartości) Zapewnij wysoką jakość i dostarczaj wartościowe rozwiązania.

Krok 4. Ustal strategię cenową

Określ strategię cenową, która uwzględnia wartość dostarczaną przez produkt lub usługę oraz oczekiwania klientów. Skup się na zapewnieniu wartości i elastyczności w zakresie cen, aby przyciągnąć klientów z różnymi budżetami.

Krok 5. Określ miejsca, w których będzie obecna marka

Wybierz odpowiednie kanały dystrybucji, aby zapewnić łatwy dostęp do produktów lub usług. Skoncentruj się na tym, aby być tam, gdzie są twoi klienci. Dostosuj strategię dystrybucji do potrzeb grupy docelowej, zapewniając wygodę i dostępność.

Krok 6. Zdefiniuj sposoby promocji

Wybierz odpowiednie kanały komunikacji, aby dotrzeć do swojej grupy docelowej i zwiększyć świadomość marki. Skup się na przekazywaniu wartości, edukacji klientów i prezentowaniu rozwiązań, które dostarczasz.

Krok 7. Określ, jakimi zasobami ludzkimi dysponuje firma

Inwestuj w odpowiednio przeszkoloną kadrę, która zapewni wysoką jakość obsługi klienta. Skoncentruj się na budowaniu trwałych relacji z klientami poprzez zapewnienie profesjonalnej i przyjaznej obsługi.

Krok 8. Zmapuj i dopracuj procesy

Doskonal procesy w firmie, aby zapewnić skuteczną realizację strategii marketingowej. Upewnij się, że procesy związane z produkcją, dystrybucją, obsługą klienta i zarządzaniem relacjami z klientem są optymalne i dostarczają klientom wartość.

Krok 9. Zadbaj o dowody materialne uwiarygadniające markę

Dbaj o świadectwa materialne, które potwierdzają jakość, wiarygodność i profesjonalizm twojej firmy. Stwórz schludne, estetyczne i przekonujące materiały marketingowe. Wykorzystaj referencje, nagrody, certyfikaty i inne dowody, które potwierdzają jakość usług i zadowolenie klientów.

Strategia marketing mix 4C i 7P w połączeniu z elementami marketing mix S.A.V.E. pozwala skoncentrować się na dostarczaniu wartości i rozwiązań, które przekraczają oczekiwania konsumentów. Jest to podejście, które skłania do budowania trwałych relacji z klientami i osiągania długoterminowego sukcesu na rynku.

11 typowych błędów w stosowaniu narzędzia marketingu mix. Jak ich uniknąć?

Błędy popełniane na etapie tworzenia założeń strategicznych wynikają głównie z zebrania niedostatecznej liczby informacji dotyczących otoczenia biznesowego firmy lub z braku ich zrozumienia. Poniżej wymieniam powszechne czynniki wpływające na powstawanie błędów oraz błędy powstające przy planowaniu marketing mixu.

 1. Niezrozumienie rynków i klientów docelowych. Firma musi dobrze znać swoje rynki docelowe, aby skutecznie dostosować do nich marketing mix. Konieczne jest zrozumienie potrzeb, zachowań i preferencji klientów. Aby uniknąć tego błędu, należy przeprowadzić dokładne badania rynku i segmentację klientów.
 2. Niezrozumienie konkurencji. Firma musi zrozumieć swoją konkurencję, aby skutecznie konkurować z nią na rynku. Obejmuje to analizę strategii marketingowych konkurentów, ich produktów, cen, kanałów dystrybucji i taktyk promocyjnych.
 3. Niezrozumienie środowiska zewnętrznego. Firma musi zrozumieć swoje środowisko zewnętrzne, aby skutecznie się w nim poruszać. Obejmuje to analizę czynników ekonomicznych, politycznych, społecznych i technologicznych, które mogą wpływać na jej działalność.
 4. Niezrozumienie zasobów firmy. Firma musi zrozumieć swoje zasoby, aby móc nimi odpowiednio gospodarować. Przedsiębiorstwo powinno wykonać analizę zdolności finansowych, ludzkich, technologicznych i innych zasobów.
 5. Niewłaściwe dopasowanie produktu do grupy docelowej. Ważne jest, aby dokładnie zrozumieć, czego oczekują klienci i zaprojektować produkt lub usługę, która spełnia te oczekiwania. Warto zbierać informacje zwrotne od klientów i dopasowywać ofertę oraz komunikację do ich potrzeb.
 6. Błąd w określaniu strategii cenowej. Częstym błędem jest niewłaściwe określenie strategii cenowej. Może to obejmować zbyt wysoką lub zbyt niską cenę w porównaniu do wartości dostarczanej przez produkt albo usługę. Przed ustaleniem ceny należy dokładnie przeanalizować konkurencję, wartość rynkową, koszty produkcji i oczekiwania klientów.
 7. Brak skoncentrowania na wartości dostarczanej klientowi. Częstym błędem jest skupianie się na funkcjach produktu lub usługi, zamiast na dostarczaniu wartości dla klienta. Klienci są zainteresowani tym, jak produkt rozwiązuje ich problemy lub spełnia ich potrzeby.
 8. Niewłaściwa komunikacja i promocja. Błąd ten polega na wyborze niewłaściwych kanałów komunikacji i nietrafionym przekazie marketingowym. Ważne jest, aby dostosować komunikację do grupy docelowej, wybierając odpowiednie kanały i przekazując spójne oraz przekonujące przesłanie. Należy wykorzystać badania rynku, aby zrozumieć, gdzie znajdują się klienci i jakich mediów używają. Następnym krokiem jest dostosowanie działań promocyjnych do ich preferencji.
 9. Brak monitorowania, mierzenia wyników i testowania hipotez. Ważne jest, aby śledzić wyniki, zbierać informacje zwrotne od klientów i regularnie analizować dane. Warto wykorzystać narzędzia analityczne i wskaźniki, aby ocenić skuteczność strategii marketingowej i dokonywać niezbędnych dostosowań.
 10. Niedostateczny dostęp do produktu lub usługi. Firma powinna upewnić się, że jej oferta jest łatwo dostępna w miejscach i kanałach dystrybucji, których oczekują klienci.
 11. Brak edukacji klienta. Błąd ten polega na niedostatecznym skupieniu się na edukacji klientów, aby mogli podejmować trafne decyzje zakupowe. Przedsiębiorstwo powinno prowadzić rozbudowane działania content marketingowe, aby pomóc klientom zrozumieć, jak produkt lub usługa może rozwiązać ich problemy oraz jakie przyniesie im korzyści.

Podsumowanie: Jakie znaczenie ma marketing mix i koncepcje marketingowe dla sukcesu działalności?

Marketing mix i koncepcje marketingowe są kluczowe dla sukcesu działalności. Pomagają firmom zrozumieć i spełniać potrzeby swoich klientów, konkurować skutecznie na rynku, dostosować się do swojego środowiska zewnętrznego i wykorzystać swoje zasoby. Poprzez skuteczne stosowanie tych koncepcji, firmy mogą zwiększyć swoją sprzedaż, zyski i udział w rynku. Współczesny marketing powinien łączyć założenia tradycyjnych modeli teoretycznych – 4P, 7P i 4C – z nowym podejściem S.A.V.E., bazującym na edukacji i relacjach.