Identyfikacja wizualna marki to zbiór podstawowych wytycznych, które opisują osobowość brandu. Właściwie skonstruowana identyfikacja jest niezwykle istotna z punktu widzenia brandingu i kreowania wizerunku marki w sieci i poza nią. Pomożemy Ci stworzyć markę od zera lub wykonać jej rebranding.

Co to jest marka?

Czym jest marka? Jest to nazwa, termin, wzór, symbol lub inna cecha odróżniająca organizację bądź produkt od konkurencji. Markę tworzą takie elementy składowe, jak słowa, obrazy, a nawet dźwięki czy zapachy, które reprezentują pewną ideę lub koncept. Komunikacja marki jest nośnikiem historii, dzięki której klienci w łatwy sposób są w stanie zidentyfikować i zapamiętać produkty, usługi i firmy. Osobowość marki ma również na celu stworzenie emocjonalnej więzi między klientami a organizacjami.

Co to jest identyfikacja wizualna i jak pomaga w biznesie?

Identyfikacja wizualna to tożsamość korporacyjna oraz wizualna reprezentacja firmy. Pozwala ona potencjalnym klientom zidentyfikować i rozpoznać Twoją firmę. Identyfikacja wizualna firmy składa się z elementów, dzięki którym możliwe jest stworzenie spójnego systemu wizualnego. Wśród nich możemy wymienić:

 • logotyp,
 • kolory,
 • księga znaku,
 • druki firmowe (w tym papier firmowy),
 • wizytówka,
 • czcionki i inne elementy graficzne, które pomagają stworzyć ogólny wygląd i odczucia firmy.

Tożsamość korporacyjna pomaga firmom stworzyć swoją unikalną markę, odróżnić się od konkurencji i zbudować zaufanie wśród docelowych odbiorców. Pomaga również firmom w przekazywaniu spójnego komunikatu we wszystkich kanałach komunikacji (np. strona internetowa, media społecznościowe, materiały drukowane).

Identyfikacja firmy może być wykorzystywana do tworzenia emocjonalnej więzi z klientami poprzez przekazywanie ważnych wartości i przekonań stanowiących misję, wizję lub cel przedsiębiorstwa. Jest to również potężne narzędzie do promowania swoich usług lub produktów oraz do tworzenia trwałych relacji z klientami.

Silna tożsamość wizualna nadaje profesjonalny wygląd produktom i usługom organizacji oraz pomaga klientom rozpoznać ją na rynku. Elementy identyfikacji wizualnej pomagają stworzyć ogólne poczucie wiarygodności.

Zdecydowanie najważniejszym elementem identyfikacji, który zapewnia rozpoznawalność firmy na rynku, jest logo. Stanowi ono graficzny symbol reprezentujący markę. Samo w sobie nie jest jednak wystarczającym wyróżnikiem, ponieważ projekt logo w oderwaniu od reszty elementów wizerunku Twojego biznesu nie znaczy nic dla odbiorcy komunikatów marki. Dopiero spójny zbiór wyróżników marki jest w stanie stworzyć zapamiętywalny, zrozumiały i angażujący wizerunek, a tym samym budować świadomość marki wśród grupy docelowej. Ważne jest, aby elementy identyfikacji wizualnej dla marki tworzyły uporządkowany i przemyślany system.

Zaraz obok logotypu kolejnym fundamentalnym elementem identyfikacji wizualnej dla Twojej marki jest jej typografia. Czcionki powinny być starannie dobrane do kanałów komunikacji, tożsamości marki czy preferencji i upodobań docelowych odbiorców. Równie kluczowe są palety kolorów. Powinny być dobierane w sposób, który nada odpowiedni obraz firmy oraz wzmocni jej komunikację. Kolory silnie oddziałują na emocje i są w stanie kreować uczucia związane z marką.

Graficzne elementy systemu identyfikacji wizualnej to jednak nie wszystko. Nie możemy zapomnieć o podstawowym nośniku informacji, historii i emocji. Nośnikiem tym jest komunikacja werbalna. Branding powinien zawierać zbiór zasad komunikacji firmy wraz z podziałem na kanały dotarcia i punkty styku z marką.

Właściwa komunikacja oparta na skutecznym copywritingu jest jednym z kluczowych elementów wyróżniających organizacje spośród konkurencyjnych marek – zwłaszcza gdy konkurencja stosuje zachowawczą i generyczną komunikację ze swoimi odbiorcami. Strategia komunikacji wraz ze strategią content marketingową pozwalają ujednolicić zasady komunikacji i wykreować sposób komunikowania unikalnej propozycji wartości marek.

Oto elementy identyfikacji wizualnej, dzięki którym możliwe jest uzyskanie czytelnej i spójnej identyfikacji:

 • logo,
 • księga znaku,
 • projekt strony internetowej,
 • strategia komunikacji i content marketingowa
 • kolorystyka,
 • typografia (krój pisma),
 • stopka e-mail,
 • papiery firmowe (wizytówka, papeteria, koperta, papier firmowy),
 • materiały promocyjne i kreacje reklamowe,
 • opakowanie produktów,
 • oznakowanie siedziby firmy i oznakowanie pojazdów,
 • oznakowanie paczek,
 • design gadżetów firmowych,
 • ubiór pracowników.

Łącząc te elementy w jeden spójny system identyfikacji wizualnej, organizacje mogą stworzyć silną markę, która będzie współbrzmieć z ich docelowymi odbiorcami.

Jak powstaje skuteczna i autentyczna identyfikacja wizualna?

Elementy systemu identyfikacji oraz sposoby ich zaprojektowania i wdrożenia powinny wywodzić się przede wszystkim z tożsamości firmy lub marki. Logo, wizytówki czy inne wymienione elementy stanowią graficzną lub werbalną reprezentację tożsamości organizacji. Jednak aby ją właściwie zakomunikować, musimy najpierw jasno zdefiniować misję, cel i wartości marki oraz całej organizacji.

Każda firma, która chce się rozwijać, musi najpierw precyzyjnie określić powody swojego istnienia oraz cel, do którego zmierza. Jeśli nie wiemy, gdzie idziemy, to tam nie dojdziemy. Komunikowanie swojej marki powinno być realizowane dwutorowo – wewnętrznie oraz zewnętrznie. Pracownicy muszą znać, rozumieć i utożsamiać się z podstawowymi wartościami firmy. Wówczas będą w stanie właściwie reprezentować je na zewnątrz. Misja, wizja i wartości firmy powinny być komunikowane nie tylko werbalnie, ale głównie przez odpowiednio ustalone i utrzymywane standardy obsługi klienta czy jakość świadczonych usług bądź sprzedawanych produktów.

Wizerunek firmy działającej na współczesnym rynku musi być autentyczny, a autentyzm buduje suma konsekwentnie prezentowanych detali – od zachowań stosowanych w firmie, przez komunikację aż po materiały graficzne.

Jak podejść do komunikacji werbalnej i wizualnej marki?

Identyfikację wizualną marek oraz budowanie brandów przeprowadzamy w formie warsztatów. W ich ramach zadajemy kilka istotnych pytań, na bazie których definiujemy cele biznesowe, misję, wizję oraz unikalną propozycję wartości kreowanej marki.

Podczas warsztatów wraz z naszymi klientami odpowiadamy m.in. na poniższe pytania:

 • Jaka jest historia, wizja i misja firmy?
 • Jakie firma ma faktyczne wyróżniki (UVP)?
 • Jakie marka ma wartości do przekazania?
 • Do kogo docieramy z ofertą; kim jest nasz idealny klient?
 • Jak chcemy być postrzegani?
 • Gdzie widzimy siebie za 3, 5, 10 i 15 lat?

Rzetelne odpowiedzi na powyższe pytania, pogłębione wywiady z obecnymi klientami oraz pracownikami pozwolą stworzyć silne fundamenty, na bazie których możliwe będzie stworzenie silnego brandu.

Ile kosztuje dobra identyfikacja wizualna?

Jaka jest cena identyfikacji wizualnej czy kompleksowego brandingu? Cóż, usługa ta może być kosztowna.

Cena wizerunku Twojej marki zależy przede wszystkim od złożoności i zakresu projektu, a w konsekwencji od czasu, jaki eksperci muszą poświęcić na dopracowanie komunikacji wizualnej i identyfikacji marki. Identyfikację wizualną Twojej marki możemy wykonać już w cenie kilku tysięcy złotych – zwłaszcza jeśli mówimy o mniejszych firmach, których założenia brandingowe nie są zbyt skomplikowane, a efektem naszej pracy ma być zaprojektowane logo, typografia czy podstawowa księga znaku wraz z podstawowymi wytycznymi komunikacji wizualnej marki.

Jeśli jednak do stworzenia identyfikacji marki chcesz zaprzęgnąć cięższe działa, a zaprojektowana identyfikacja ma sprowadzać się nie tylko do logo i wizytówki, a do kompleksowego systemu identyfikacji wizualnej i werbalnej, wówczas musisz liczyć się z kosztami idącymi w dziesiątek tysięcy złotych.

Czynniki, które wpływają na koszt brandingu, to: liczba jego elementów oraz obszarów. Wśród nich możemy wymienić: logo, czcionki, kolory, obrazy i materiały; czas zainwestowany w rozwój koncepcji, liczbę i poziom złożoności grafik, wykonanie techniczne i wdrożenie; oraz zakres zaangażowania Twoich pracowników w prace warsztatowe.

Dlaczego Twoja marka potrzebuje identyfikacji wizualnej?

Identyfikacja wizualna jest niezbędna każdej marce i organizacji, ponieważ zawiera jasne wytyczne i elementy służące kreowaniu wizerunku marki na rynku. Identyfikacja pomaga stworzyć rozpoznawalny i zapadający w pamięć wizerunek, który klienci skojarzą z firmą oraz jej ofertą.

W konsekwencji dobrze zaprojektowana identyfikacja wizualna może sprawić, że firma wyróżni się na tle konkurencji i nada jej unikalny charakter. Tożsamość wizualna pomaga w przekazaniu wartości i celów firmy, jak również stanowi nośnik emocji, które angażują potencjalnych klientów. Poprzez opracowanie skutecznej identyfikacji wizualnej, Twoja marka stanie się bardziej rozpoznawalna, wiarygodna i lepiej widoczna wśród konkurencji.

Chcesz odświeżyć wizerunek marki?

Rebranding to proces zmiany nazwy firmy, projektu, logo i innych elementów wizualnych marki, a także jej misji lub celu. Zazwyczaj wykonywany jest, aby zapewnić organizacji świeży start, stworzyć bardziej nowoczesną tożsamość lub zmienić pozycję na rynku. Rebranding może być również wykorzystany do odzwierciedlenia nowego kierunku rozwoju organizacji lub aktualizacji jej wizerunku. Celem rebrandingu jest stworzenie pozytywnego skojarzenia z nową nazwą firmy, logo i przesłaniem, tak aby klienci identyfikowali organizację z pożądanymi przez nich wartościami i przekonaniami.

Jeśli chcesz odświeżyć wizerunek swojej marki, po prostu zleć nam projekt rebrandingu. Nasz zespół pomoże Ci stworzyć nowy i świeży wygląd Twojej firmy. Będziemy z Tobą współpracować na każdym etapie procesu – od stworzenia unikalnego logo i sloganu, po wybór odpowiednich kolorów i czcionek dla Twoich materiałów brandingowych. Z naszą pomocą możesz stworzyć silną i trwałą tożsamość marki, która zwiększy sprzedaż i lojalność wśród Twoich klientów.

Czym różni się identyfikacja wizualna od brandingu?

Terminy identyfikacji wizualnej i brandingu są często używane zamiennie. Niemniej, istnieje między nimi dość istotna różnica. Identyfikacja wizualna to graficzna reprezentacja organizacji, która obejmuje jej logo, paletę kolorów, typografię i styl projektowania. Pomaga stworzyć rozpoznawalny wizerunek marki firmy i tworzy poczucie jedności wśród jej produktów i usług.

Branding to sposób, w jaki firma komunikuje swoje wartości, misję i osobowość swoim docelowym odbiorcom. Obejmuje wszystkie aspekty komunikacji, takie jak reklama, public relations, obsługa klienta i projektowanie produktów. Podczas gdy tożsamość korporacyjna zapewnia wizualną obecność marki, branding określa, jak postrzegają ją klienci. Zatem branding jest pojęciem szerszym i definiuje o wiele więcej obszarów tożsamości marki oraz organizacji, wychodząc poza ramy tworzenia identyfikacji wizualnej.

Przykłady kompleksowej identyfikacji wizualnej firmy

<przykłady>

Zleć nam zaprojektowanie identyfikacji wizualnej Twojej firmy!

FAQ:

 • Jak zrobić identyfikację wizualną?
  Aby stworzyć identyfikację wizualną, wykonaj następujące kroki: 1. Ustal swoją misję i wartości. Zacznij od określenia, co sprawia, że Twoja firma jest wyjątkowa i dlaczego ludzie powinni wybierać ją spośród konkurencji. To pomoże utorować dalsze kroki komunikacji i identyfikacji wizualnej. 2. Stwórz logo. Twoje logo powinno być proste, zapadające w pamięć i łatwe do rozpoznania. Powinno również odzwierciedlać wartości i misję firmy. 3. Wybierz kolory. Kolory mogą wywoływać u ludzi określone emocje i pomagają stworzyć emocjonalne połączenie z Twoją marką. Wybierz kolory, które ściśle współgrają z Twoją misją i wartościami. 4. Wybierz czcionki. Czcionki są ważne, ponieważ przekazują wiadomości o osobowości i stylu Twojej marki. Wybierz czcionki, które są łatwe do odczytania, ale jednocześnie wyróżniające. 5. Napisz tagline. Tagline to krótkie zdanie, które komunikuje, co odróżnia Cię od innych firm w Twojej branży lub niszy rynkowej. Tagline powinien być zapamiętywalny i zdolny do szybkiego przyciągnięcia uwagi. 6. Stwórz aktywa wizualne. Aktywa wizualne, takie jak ikony, zdjęcia, ilustracje, filmy itp. są kluczowe w tworzeniu spójnego wyglądu wszystkich materiałów marketingowych (strona internetowa, posty w mediach społecznościowych itp.). Powinny być zunifikowane i skoncentrowane wokół jednego tematu lub idei, aby skutecznie komunikować ten sam przekaz w różnych punktach styku i kanałach komunikacji. Podążanie za tymi krokami pomoże stworzyć identyfikację wizualną, która odzwierciedla to, kim jest Twoja marka i jakie reprezentuje sobą wartości.
 • Z czego składa się system identyfikacji wizualnej?
  System identyfikacji wizualnej to zestaw spójnych elementów, które współpracują ze sobą, aby stworzyć jednolity i rozpoznawalny wizerunek marki w internecie i poza nim. Zazwyczaj składa się on z logo, palety kolorów, typografii, obrazów i innych elementów projektu, które reprezentują wartości i ideały firmy. Celem jest stworzenie łatwo rozpoznawalnego języka wizualnego, który może być wykorzystywany we wszystkich formach komunikacji publicznej, takich jak reklama, opakowania, strony internetowe i materiały promocyjne.
 • Po co jest identyfikacja wizualna?
  Identyfikacja wizualna pozwala odróżnić firmę od konkurencji, jednocześnie przekazując zamierzony komunikat i osobowość marki.
 • Co to jest księga identyfikacji wizualnej?
  Księga identyfikacji wizualnej to dokument, który przedstawia wizualne elementy naszej marki. Zazwyczaj zawiera on wytyczne dotyczące użycia logo, wyboru czcionki i kolorów, a także szczegóły dotyczące wykorzystania fotografii, grafiki i innych elementów w sposób spójny na wszystkich platformach. Księga identyfikacji wizualnej służy jako punkt odniesienia dla twórców contentu, podwykonawców, marketerów i innych osób zaangażowanych w komunikację marki. Dzięki księdze identyfikacji możliwe jest ujednolicenie komunikatów i zachowanie ich spójności w każdym kanale komunikacji, w którym przekazywana jest informacja wizualna.
 • Ile kosztuje identyfikacja wizualna?
  System identyfikacji wizualnej może kosztować od 3000 złotych do kilkudziesięciu tysięcy, w zależności od złożoności i zakresu projektu. Czynniki wpływające na koszt to m.in. liczba elementów w systemie identyfikacji (logo, czcionka, schematy kolorystyczne itp.), ile wersji każdego elementu jest potrzebnych (np. wersje specyficzne dla stron internetowych lub do druku) oraz wszelkie dodatkowe usługi, takie jak zastosowanie systemu identyfikacji na wizytówkach lub papeterii.