68% klientów chętniej kupuje od marek, które komunikują się w pożądanych przez nich sposób. Ale czym jest ten „pożądany sposób”? W tekście odpowiadam na pytania: czym jest komunikacja marketingowa, jakie trendy komunikacyjne obserwujemy, jak połączyć komunikację marketingową z celami biznesowymi oraz w jaki sposób krok po kroku ją zaplanować?

Komunikacja marketingowa – definicja

Komunikacja marketingowa to proces przekazywania informacji o firmie i jej ofercie do otoczenia zewnętrznego. Ma na celu wywołanie reakcji odbiorców oraz uzyskanie informacji zwrotnej. Proces komunikacji odbywa się między nadawcą a odbiorcą komunikatu i jest realizowany w jednym z wielu kanałów komunikacyjnych (kanałów dotarcia) wykorzystywanych przez markę.

Z definicji komunikacji marketingowej wynika kilka kwestii:

 • Odbiorcą komunikatów nie muszą być wyłącznie docelowi klienci. Mogą nimi być również partnerzy biznesowi, potencjalni oraz obecni pracownicy, konkurencja oraz każdy inny podmiot, z którym utrzymywanie komunikacji jest dla marki uzasadnione biznesowo.
 • Komunikacja marketingowa jest realizowana równolegle w każdym kanale dotarcia, który jest wykorzystywany przez markę – online i offline; w mediach owned, earned i paid.
 • Komunikaty wysyłane są przez markę po to, aby wpływać na postrzeganie oraz decyzje docelowych odbiorców komunikatów. To jest główny i nadrzędny cel każdego komunikatu marketingowego. Same cele komunikacji mogą być jednak różne i zależą od potrzeb biznesowych firmy.
 • Komunikacja marki może w istotny sposób się różnić w zależności od rynku, na którym marka się komunikuje (B2B, B2C, B2B2C) oraz odbiorców komunikatów (obecni i przyszli pracownicy, inwestorzy, obecni i przyszli klienci).

Cele komunikacji marketingowej

Cele komunikacji marketingowej wynikają z celów biznesowych firmy i mogą być realizowane na kilku płaszczyznach równolegle.

Sprzedażowe cele komunikacji marketingowej

PR-owe cele komunikacji marketingowej

Rekrutacyjne cele komunikacji marketingowej

Cechy komunikacji marketingowej

Cechy komunikacji marketingowejOpis
DwustronnośćInterakcja między nadawcą a odbiorcą, umożliwiająca wymianę informacji i uzyskiwanie feedbacku.
CelowośćSkierowana na osiągnięcie konkretnych celów, takich jak zwiększenie sprzedaży, budowanie wizerunku, czy rekrutacja.
ZintegrowanieKoordynacja różnych narzędzi i kanałów komunikacyjnych w spójny przekaz.
KreatywnośćInnowacyjne podejście do tworzenia przekazów, które przyciągają uwagę odbiorców.
DostosowaniePersonalizacja przekazów do specyficznych grup docelowych.
DynamikaStałe dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych i preferencji konsumentów.
MierzalnośćMożliwość monitorowania i oceny efektywności działań komunikacyjnych za pomocą wskaźników KPI.
Segment rynkuSkierowanie działań na specyficzne segmenty rynku: B2B (business to business) i B2C (business to consumer).
Rodzaj kanałów dotarciaWykorzystanie różnych kanałów dotarcia, takich jak media tradycyjne, cyfrowe, społecznościowe, e-mail i inne.
Złożoność i ciągłośćJest skomplikowanym i ciągłym procesem, który nigdy się nie kończy.
Tło społeczne i kulturoweJest realizowana w kontekście społecznym i kulturowym.
InterakcyjnośćPolega na wzajemnym oddziaływaniu między odbiorcą a nadawcą.
UkierunkowanieNastawiona na realizację określonych celów.
SymbolicznośćWykorzystuje znaki i symbole, co nadaje jej charakter symboliczny.
NieuniknionośćJest nieodłącznym aspektem każdej działalności – nie da się jej uniknąć.
OpisowośćSłuży do opisywania rzeczywistości.
KreatywnośćCzęsto ma charakter twórczy.
DynamikaPolega na jednoczesnym przyjmowaniu, rozumieniu i interpretacji informacji.

Jakie są korzyści z dobrze przeprowadzonej komunikacji marketingowej?

Dobrze zaplanowana i egzekwowana komunikacja marketingowa przynosi organizacjom liczne korzyści, które nie tylko wspierają ją wizerunkowo, ale przede wszystkim umożliwiają firmie egzekwowanie celów biznesowych. Należy pamiętać, że komunikacja marketingowa jest procesem. W związku z tym efektywność działań komunikacyjnych należy rozpatrywać w szerszym horyzoncie czasowym.

Zwiększanie rozpoznawalności marki

Rzetelnie egzekwowana komunikacja marketingowa pozwala przede wszystkim zwiększać rozpoznawalność marki. Zwiększenie świadomości marki to działania w górze lejka marketingowego.

Skuteczne kampanie marketingowe sprawiają, że marka staje się bardziej znana wśród potencjalnych klientów czy pracowników. Regularna ekspozycja marki w różnych kanałach komunikacji pomaga budować silne skojarzenia z marką.

Zwiększanie sprzedaży i optymalizacja konwersji

Precyzyjnie zaplanowane działania marketingowe kierują uwagę potencjalnych klientów na produkty i usługi firmy, co zwiększa prawdopodobieństwo dokonania zakupu. Poprzez precyzyjne targetowanie i personalizację komunikatów, firma może lepiej adresować potrzeby i oczekiwania klientów zgodnie z odczuwanymi przez nich mikromomentami i intencjami, co prowadzi do wzrostu sprzedaży.

Zmniejszanie retencji i zwiększanie lojalności klientów

Regularna i wartościowa komunikacja z klientami buduje zaufanie i lojalność wobec marki. Firmy, które angażują się w dialog z klientami i dostarczają im wartościowe treści, mogą liczyć na powtarzalne zakupy oraz rekomendacje swoich produktów innym osobom. Lojalni klienci są mniej podatni na oferty konkurencji i bardziej skłonni do wypróbowania nowych produktów firmy.

Public relations i zarządzanie wizerunkiem

Właściwe zarządzanie komunikacją w mediach i kanałach społecznościowych pozwala firmie szybko reagować na potencjalne kryzysy wizerunkowe oraz nieustannie budować wizerunek, który kojarzy się pozytywnie docelowej grupie odbiorców komunikatów.

Efektywniejsza rekrutacja

Silny wizerunek marki oraz dobrze prowadzona zintegrowana komunikacja marketingowa (wewnętrzna i zewnętrzna) przyciągają utalentowanych kandydatów. Przedsiębiorstwo postrzegane jako atrakcyjny pracodawca ma większe szanse na przyciągnięcie najlepszych specjalistów z rynku pracy. Poza tym komunikacja marketingowa wspiera budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej, co zwiększa zaangażowanie i satysfakcję obecnych pracowników.

Dobrze zaplanowana i realizowana komunikacja marketingowa jest więc nie tylko narzędziem do promowania produktów, ale również kluczowym elementem strategii biznesowej firmy, który wpływa na jej rozwój, konkurencyjność i relacje z otoczeniem.

Elementy procesu komunikacji marketingowej – z czego składa się komunikacja marketingowa?

Komunikacja marketingowa to nieskomplikowany proces, który składa się z następujących elementów:

 • Nadawca – firma lub osoba odpowiedzialna za stworzenie i wysłanie komunikatu marketingowego.
 • Odbiorca – grupa docelowa, do której skierowany jest komunikat marketingowy (klienci, potencjalni pracownicy, inwestorzy itd.).
 • Przekaz – treść komunikatu marketingowego zawierająca informacje, które nadawca chce przekazać odbiorcom (zbiór sygnałów i informacji, który odbiorca ma dekodować).
 • Kanały komunikacji – kanały, za pomocą których komunikat dociera do odbiorców. Mogą to być media tradycyjne (TV, radio, prasa), media cyfrowe (strony internetowe, media społecznościowe, e-mail), reklama outdoorowa, direct mail i inne.
 • Szumy i zakłócenia – elementy, które mogą zakłócić lub zniekształcić przekaz marketingowy, takie jak niezrozumiały język, błędy techniczne, nadmiar informacji, nieatrakcyjność komunikacji.
 • Sprzężenie zwrotne – reakcje odbiorców na komunikat marketingowy, które dostarczają nadawcy informacji o skuteczności komunikacji. Może to być bezpośredni feedback bądź dane z analiz marketingowych.
 • Kontekst – warunki zewnętrzne, w jakich odbywa się komunikacja (otoczenie marketingowe). Na kontekst wpływa m.in.: sytuacja rynkowa, trendy w branży, kultura organizacyjna, specyfika grupy docelowej itp.
 • Strategia komunikacji markiplan działania określający cele komunikacyjne, taktyki dotarcia, grupy docelowe, kluczowe komunikaty, wybór kanałów komunikacyjnych i metody mierzenia efektywności.
 • Instrumenty komunikacji marketingowej – narzędzia wykorzystywane do realizacji strategii komunikacyjnej, takie jak: reklama, public relations, promocje sprzedaży, marketing bezpośredni, content marketing, media społecznościowe i inne.
Elementy procesu komunikacji marketingowej – z czego składa się komunikacja marketingowa?
Uproszczona grafika prezentująca elementy procesu komunikacji marketingowej.

Zwróć uwagę, że niezależnie od tego, jaki rodzaj komunikacji marketingowej twojej firmy omawiamy, nigdy nie przebiega on w sposób liniowy między nadawcą a odbiorcą. Wymiana informacji między konsumentami przebiega obecnie w sposób jednoczesny w każdym kanale komunikacji, którym zarządza marka – czy są to social media, czy newsletter bądź reklama offline. Zatem sygnał wysyłany przez nadawcę nie jest liniowy, nie dociera do jednego odbiorcy oraz jest konsumowany przez osoby będące na różnych etapach lejka.

Mikromoment
Urealniony proces komunikacji marki w sieci kanałów dotarcia.

Z tego powodu kanały marketingowe muszą być zarządzane w taki sposób, aby każdy punkt styku (każdy komunikat) był spójny z ogólną strategią komunikacyjną wynikającą z celów biznesowych, a także z prognozowanymi intencjami odbiorców komunikatu. 

Opracowanie komunikacji marketingowej krok po kroku

Skutecznie prowadzona komunikacja marketingowa nie jest dziełem przypadku. Komunikacja marketingowa to proces polegający na ścisłej realizacji określonych celów komunikacyjnych przy wykorzystaniu taktyk ustalonych na etapie budowania strategii komunikacyjnej marki. Opracowanie skutecznej komunikacji marketingowej wymaga starannego planowania i realizacji.

Oto kroki, które pomogą w stworzeniu efektywnej strategii komunikacyjnej:

 1. Analiza sytuacji marki i specyfiki rynku
  • Badanie rynku
  • Analiza trendów
  • Analiza SWOT
  • Analiza konkurencji
 2. Identyfikacja grupy docelowej komunikatów
  • Segmentacja grup odbiorców
  • Opracowanie insightu konsumenckiego
  • Opracowanie buyer person
 3. Ustalenie celów i mierników działań komunikacyjnych
 4. Wybór kanałów komunikacji
 5. Opracowanie planu komunikacyjnego
 6. Tworzenie treści i komunikatów

Analiza sytuacji marki i specyfiki rynku

Analiza sytuacji marki i specyfiki rynku zaczyna się od dogłębnego zrozumienia obecnej sytuacji na rynku oraz miejsca firmy na tymże rynku.

Badanie rynku

Taka analiza obejmuje ocenę stanu branży, lokalnej gospodarki, regulacji oraz innych czynników makroekonomicznych, które mogą wpływać na działalność firmy. Ważnym aspektem jest również analiza dynamiki branży, obejmująca strukturę rynku, siły i słabości różnych segmentów, stopień koncentracji oraz bariery wejścia i wyjścia.

Kluczowym elementem jest także analiza trendów, w ramach której monitorowane są zmiany w preferencjach konsumentów, nowe technologie, innowacje produktowe oraz zmiany demograficzne i społeczne. Trendy mają w długim terminie fundamentalny wpływ na strategię komunikacyjną marki.

Identyfikacja kluczowych graczy na rynku, takich jak główni konkurenci, dostawcy, partnerzy i influencerzy, pozwala zrozumieć, jakie są ich pozycje rynkowe, udziały w rynku oraz strategie.

Analiza SWOT 

Analiza SWOT jest nieodzownym narzędziem w procesie planowania komunikacji marketingowej. Zaczyna się od identyfikacji mocnych stron marki, takich jak unikalne cechy produktów, reputacja, lojalność klientów, zdolności innowacyjne oraz efektywność operacyjna.

Kolejnym krokiem jest identyfikacja słabych stron, czyli obszarów wymagających poprawy, takich jak słabe punkty w ofercie produktowej, ograniczone zasoby, niska rozpoznawalność marki, problemy z dostawami czy niska efektywność działań marketingowych.

Analiza SWOT pozwala również na rozpoznanie szans rynkowych, które mogą wynikać z nowych trendów, technologii, zmian w regulacjach czy pojawienia się nowych segmentów rynku. Z drugiej strony, identyfikowane są zagrożenia, takie jak rosnąca konkurencja, zmiany w regulacjach prawnych, negatywne trendy gospodarcze czy zmiany technologiczne, które mogą negatywnie wpłynąć na działalność firmy.

Analiza konkurencji

Ocena konkurencji jest kolejnym kluczowym elementem działań analitycznych. Polega na przeglądzie działań marketingowych i komunikacyjnych konkurentów, w tym kampanii reklamowych, strategii PR, obecności w mediach społecznościowych oraz innych aktywności promocyjnych.

Ważnym aspektem jest również analiza strategii konkurencyjnych, co pozwala zrozumieć pozycjonowanie produktów, politykę cenową, kanały dystrybucji oraz innowacje produktowe i technologiczne stosowane przez konkurentów. Identyfikacja potencjalnych luk w działaniach konkurencji umożliwia znalezienie obszarów, w których konkurenci są słabsi lub mniej aktywni, co może stanowić szansę dla marki na zdobycie przewagi konkurencyjnej.

W tym kontekście analizowane są niezaspokojone potrzeby konsumentów, braki w ofercie produktowej oraz niedoceniane segmenty rynku czy nisze rynkowe. Porównanie własnej marki z najlepszymi praktykami rynkowymi i standardami branżowymi (benchmarking), pozwala na ocenę, jak marka wypada na tle konkurencji i jakie działania można podjąć, aby poprawić swoją pozycję rynkową.

Identyfikacja grupy docelowej komunikatów

Identyfikacja grupy docelowej komunikatów jest kluczowym etapem w opracowywaniu strategii komunikacji marketingowej. Proces ten zaczyna się od segmentacji rynku, która polega na podziale rynku na mniejsze, bardziej homogeniczne grupy. Segmentacja może być przeprowadzona na podstawie różnych kryteriów, takich jak:

 • demografia (wiek, płeć, wykształcenie, dochody),
 • psychografia (styl życia, wartości, osobowość),
 • zachowania zakupowe (częstotliwość zakupów, lojalność wobec marki, preferencje dotyczące kanałów zakupu) oraz inne istotne dla danej branży czynniki.

Celem segmentacji rynku jest lepsze dopasowanie komunikatów marketingowych do specyficznych potrzeb i oczekiwań różnych grup konsumentów, co zwiększa efektywność działań marketingowych i pozwala na lepsze dobranie właściwej formy przekazu.

Analiza zachowań konsumentów (insight konsumencki) jest nieodzownym elementem identyfikacji grupy docelowej. Polega ona na zrozumieniu, jakie czynniki wpływają na decyzje zakupowe klientów, jakie problemy próbują oni rozwiązać oraz jakie wartości i cechy produktów są dla nich kluczowe. Zrozumienie zachowań konsumentów pozwala na tworzenie bardziej precyzyjnych i angażujących komunikatów marketingowych, które lepiej odpowiadają na potrzeby i oczekiwania klientów.

Ustalenie celów i mierników działań komunikacyjnych

Ustalenie celów i mierników działań komunikacyjnych jest fundamentem skutecznej strategii marketingowej. Jasno określone, mierzalne cele oraz monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności pozwala na świadome zarządzanie działaniami komunikacyjnymi, optymalizację kampanii oraz osiąganie zamierzonych rezultatów.

Cele komunikacyjne powinny być stworzone zgodnie z metodą SMART, co oznacza, że cele muszą być:

 • Specyficzne,
 • Mierzalne,
 • Osiągalne,
 • Realistyczne,
 • Określone czasowo.

Specyficzność oznacza, że cel musi być jasno i konkretnie określony, na przykład „zwiększenie liczby subskrybentów newslettera o 20% w ciągu trzech miesięcy”. Mierzalność zapewnia możliwość śledzenia postępów i oceny osiągnięcia celu poprzez konkretne wskaźniki, takie jak liczba nowych subskrybentów. Osiągalność oznacza, że cel powinien być realistyczny i możliwy do osiągnięcia przy dostępnych zasobach. Realistyczność odnosi się do tego, że cel musi być adekwatny do możliwości i warunków rynkowych, a czasowość wskazuje na konkretny termin, w którym cel powinien zostać osiągnięty.

Należy pamiętać, aby definiować cele krótko- i długoterminowe. Cele krótkoterminowe są skoncentrowane na najbliższych kampaniach i działaniach, które mają przynieść szybkie rezultaty, na przykład zwiększenie ruchu na stronie internetowej o 15% w ciągu miesiąca (nisko wiszące owoce). Cele długoterminowe mają bardziej strategiczny charakter i dotyczą dłuższego okresu, na przykład budowanie świadomości marki czy zwiększenie lojalności klientów w ciągu roku lub kilku lat.

Kolejnym krokiem jest wybór kluczowych wskaźników efektywności (KPI), które pozwalają na mierzenie skuteczności działań komunikacyjnych. KPI to konkretne, wymierne wskaźniki, takie jak np.:

 • zasięg (liczba osób, które miały kontakt z komunikatem),
 • zaangażowanie (liczba interakcji, takich jak komentarze, udostępnienia, polubienia),
 • konwersje (liczba działań podjętych przez odbiorców, takich jak zakupy, subskrypcje).

Monitorowanie KPI pozwala na bieżąco oceniać, czy działania komunikacyjne przynoszą oczekiwane rezultaty oraz wprowadzać ewentualne korekty w taktykach komunikacyjnych.

Wybór kanałów komunikacji – zasady doboru

Wybór odpowiednich kanałów komunikacji jest procesem dynamicznym, wymagającym ciągłego monitorowania i optymalizacji. Jakimi zasadami doboru kanałów komunikacji warto się kierować?

Pierwszym krokiem jest zrozumienie grupy docelowej. Aby to osiągnąć, należy wykonać pracę u podstaw i posegmentować grupy odbiorców oraz opracować consumer insight wraz z personami.

Ważne jest, aby zrozumieć, jakie media konsumują i jakie komunikaty (formaty contentu) preferują buyer persony. Dla marek idealne są te kanały, które umożliwiają budowę relacji z klientem. W ten sposób marka uzyskuje cenny kanał na uzyskiwanie feedbacku.

Kolejnym kluczowym elementem jest określenie celów kampanii. Cele komunikacyjne mogą być najróżniejsze – wymieniłem je na początku artykułu. Mogą dotyczyć np.: zwiększania świadomości marki, generowania leadów, zwiększania sprzedaży czy budowanie lojalności wśród klientów.

Po zdefiniowaniu tych celów należy wybrać kanały, w których są obecni docelowi odbiorcy oraz które zapewnią osiągnięcie założonych celów. Należy pamiętać również o tym, aby dostosować komunikaty zgodnie z celami.

Następnym krokiem jest określenie budżetu na działania komunikacyjne. Ważne jest, aby realistycznie ocenić, jakie środki finansowe mamy dostępne i jakie koszty wiążą się z utrzymywaniem poszczególnych kanałów komunikacyjnych.

Powszechnym błędem jest łapanie wielu srok za ogon i próba utrzymywania każdego możliwego kanału dotarcia. Wybór narzędzi marketingowych musi być poprzedzony realną oceną możliwości komunikacyjnych marki.

W przypadku ograniczonego budżetu kluczowe jest ustalenie priorytetów komunikacyjnych. Zidentyfikuj najważniejsze cele marketingowe, takie jak zwiększenie sprzedaży, wzmacnianie świadomości marki czy pozyskiwanie talentów. Skoncentruj budżet na kanałach, które najlepiej wspierają osiągnięcie tych celów.

Pamiętaj również o kosztach pośrednich wynikających z roboczogodzin niezbędnych na przygotowanie contentu oraz z kosztów pre- i postprodukcji. Zwróć również uwagę na koszty dystrybucji. O ile w mediach płatnych są one łatwe do wyliczenia, o tyle w mediach posiadanych i pozyskanych często należy przeliczać je na roboczogodziny specjalistów. Brak mierzenia tych mierników znacząco zaburza późniejszą analizę ROI działań komunikacyjnych.

Warto równocześnie prowadzić działania na obu końcach lejka marketingowego. Kampanie budujące świadomość marki na górze lejka kierowane są do szerokiej publiczności oraz zapewniają ekspozycję marce oraz budują szeroką bazę MQL (kwalifikowany lead marketingowy), podczas gdy działania na dole lejka przekształcają MQL w SQL (kwalifikowany lead sprzedażowy), czyli wspierają sprzedaż produktów oraz usług.

Ważne jest, aby komunikaty we wszystkich wybranych kanałach były zgodne i wzmacniały jeden, spójny przekaz marki, a także, żeby były zgodne z jej tone of voice. Uniknięcie sprzecznych komunikatów jest kluczowe, aby nie dezorientować odbiorców i budować zaufanie do marki.

Ostatnią zasadą jest analiza wyników, elastyczność oraz adaptacja. Gotowość do modyfikacji strategii w oparciu o feedback i wyniki kampanii jest niezbędna – zwłaszcza w tak nieprzewidywalnych czasach oraz na szybko zmieniających się rynkach. Testowanie nowych kanałów i taktyk oraz adaptacja na podstawie uzyskanych danych pozwala na optymalizację działań komunikacyjnych i lepsze dostosowanie do zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Opracowanie planu komunikacyjnego
Opracowanie planu komunikacyjnego w 5 krokach.

Opracowanie planu komunikacyjnego

Opracowanie planu komunikacyjnego jest ostatnim etapem strategicznym. Plan ten stanowi szczegółowy przewodnik, który odpowiada na 6 poniższych pytań:

 1. Po co się komunikujemy (cel)?
 2. Do kogo wysyłamy komunikaty (dopasowanie do potrzeb odbiorców)?
 3. Jak się komunikujemy (ToV)?
 4. Gdzie się komunikujemy (dobór kanałów i narzędzi)?
 5. Jakie środki na to przeznaczamy (budżet)?
 6. Jak mierzymy skuteczność komunikatów (OKR i KPI)?
 7. Kto jest za to odpowiedzialny?

Kwintesencją planu komunikacji jest określenie harmonogramu działań oraz strategii zarządzania zasobami.

Harmonogram publikacji uwzględnia sezony, wydarzenia branżowe oraz ważne daty, a także pozwala zmapować kampanie komunikacyjne na każdym etapie lejka, w każdym wykorzystywanym kanale. Stworzenie kalendarza pozwala efektywnie planować oraz koordynować wszystkie działania komunikacyjne, zapewniając spójność i ciągłość przekazu.

Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi i współpraca z partnerami zewnętrznymi są kluczowe dla realizacji planu komunikacyjnego. W zależności od skali organizacji należy uwzględnić w planie egzekucji działań komunikacyjnych wykorzystanie zasobów wewnętrznych (marketing managerowie czy specjaliści zatrudnieni in-house) oraz zewnętrznych (freelancerzy oraz agencje marketingowe).

Dobrze zorganizowany zespół oraz jasne przydzielenie odpowiedzialności umożliwiają sprawną realizację wszystkich działań.

W przypadku braku wewnętrznych zasobów lub potrzeby specjalistycznej wiedzy współpraca z agencjami marketingowymi, komunikacyjnymi czy agencjami content marketingowymi może okazać się niezbędna. Ważne jest, aby jasno określić zakres współpracy, oczekiwania oraz sposób monitorowania i oceny wyników.

UWAGA: Nawiązanie współpracy z agencją marketingową nie zwalnia firmy z bieżącej współpracy przy realizacji planu komunikacyjnego i działań marketingowych. Tylko współpraca pozwoli wypracować najlepsze efekty komunikacyjne.

FAQ

Jakie są najpopularniejsze kanały komunikacji marketingowej?

Najpopularniejsze kanały komunikacji marketingowej zależą od odbiorców komunikacji oraz od ich preferencji. Wśród mediów tradycyjnych konsumowanych przez większość społeczeństwa znajdują się telewizja, radio oraz prasa, a także reklama outdoorowa (billboardy, plakaty). Wśród najpopularniejszych mediów cyfrowych są: blogi, kanały social media (Facebook, Instagram, X, LinkedIn, TikTok) czy e-mail marketing. Popularność jest pojęciem względnym. Najpierw określ, kto jest Twoją docelową grupą odbiorców, a później odkryj, jakie kanały komunikacji preferują. Pamiętaj, że współcześni konsumenci treści wykorzystują różne kanały komunikacji.

Z czego składa się komunikacja marketingowa?

Komunikacja marketingowa składa się z kilku kluczowych elementów. Są to: nadawca (nadawcą jest zwykle marka), odbiorca, kanał przekazu, kontekst, sprzężenie zwrotne (feedback, który mogą udostępniać odbiorcy).

Na czym polega komunikacja marketingowa?

Komunikacja marketingowa polega na eksponowaniu marki, czyli przekazywaniu informacji o firmie, jej produktach lub usługach do określonych grup odbiorców w celu wywołania pożądanych reakcji, takich jak zainteresowanie, zakup czy lojalność. W przypadku komunikacji marketingowej możemy wydzielić proces analizy, planowania, tworzenia oraz dystrybucji komunikatów marketingowych za pośrednictwem różnych kanałów, a także monitorowanie i analizowanie efektów tych działań. Celem komunikacji marketingowej najczęściej jest budowanie relacji z klientami, zwiększanie świadomości marki wśród docelowych odbiorców oraz wspieranie sprzedaży.

Jakie są narzędzia komunikacji marketingowej?

Narzędzia komunikacji marketingowej obejmują różnorodne metody i techniki, które pomagają firmie w dotarciu do odbiorców. Do najważniejszych narzędzi należą:

Jakie są rodzaje komunikacji?

Komunikacja marketingowa dzieli się na kilka rodzajów:

Źródła:

 • Bajdak A. (2013), Komunikacja marketingowa polskich przedsiębiorstw na rynkach krajów UE, Studia Ekonomiczne, nr 140
 • Buła P. (red.) (2010), Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorcach, Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków
 • Marcinkiewicz C. (2011), Nowoczesna koncepcja komunikacji marketingowej jako dialog przedsiębiorstwa z otoczeniem, Prace Naukowe Akademii im, Jana Długosza w Częstochowie, Pragmata Tes Oikonomias 5
 • Stochniałek-Mulas K. (2012), Percepcja przekazów marketingowych jako element procesu komunikacji marketingowej, Zarządzanie i Finanse, nr 2.2
 • https://learn.marsdd.com/article/what-is-marketing-communication-marcom/
 • https://mfiles.pl/pl/index.php/Komunikacja_marketingowa