Dynamiczny rozwój marketingu i ewolucja kanałów, którymi docieramy do odbiorcy, sprawia, że content reklamowy znacząco zmienił swoje oblicze. Obecnie reklama w sieci tworzona jest na podstawie prawideł Content Marketingu. Mówi się, że „Content Marketing is King”, jednak najważniejszym jego filarem są dobre teksty reklamowe.

Content reklamowy – jak sprytnie sprzedawać?

Nie jest trudno napisać jakąś reklamę. Prawdziwa sztuka zaczyna się wtedy, gdy reklama zaczyna być przekonująca, budząca zaufanie i wywołująca w odbiorcy odpowiednie emocje.

Reklama ma zaciekawić odbiorcę, wiązać go z brandem lub produktem, tworzyć potrzebę i ją zaspokajać. Mimo ogromnego przeładowania przestrzeni publicznej i prywatnej wszelkiego rodzaju reklamami jest to nadal świetny środek, który pozwala dotrzeć do odbiorcy.

Trzeba wiedzieć, jak tworzyć skuteczny content reklamowy zgodny z zasadami Content Marketingu. Tradycyjna reklama jest obecnie passe i nieco przejadła się odbiorcom – nikt teraz nie kupuje taniej gadki ani głodnych kawałków. Obecna reklama musi być sprytna.

Content reklamowy kiedyś i obecnie

Dawna reklama była nieco apodyktyczna – „mój produkt jest najlepszy… i już”. Zero merytoryki, ucięcie dialogu już na starcie i brak jakiegokolwiek uzasadnienia racji. Reklamy były puste jak wydmuszka i – patrząc na to z perspektywy czasu – średnio przekonujące.

Obecne zasady tworzenia contentu reklamowego oparte na zasadach Content Marketingu nawołują do tworzenia treści reklamowych, które dążą do interakcji i dialogu z odbiorcą. Content Marketing określany jest często pewną formą komunikowania się z grupą docelową.

– Dlaczego miałbym wybrać akurat Twój produkt, skoro codziennie jestem bombardowany setkami różnych reklam?

– Bo mój produkt dokładnie spełnia Twoje potrzeby. Nie będę jednak opierał się na pustosłowiu, pozwól, że pokażę Ci mój produkt.

Content reklamowy – jak działają nowoczesne techniki?

Reklamy tworzone wedle Content Marketingu niosą dużą wartość merytoryczną. Nie sprzedają samym tanim sprzedawaniem, a przedstawiają swoją wartość. Content reklamowy często objawia się w artykułach eksperckich lub informacyjnych, które przedstawiają czytelnikowi problem, którego – jak możemy przeczytać później – rozwiązaniem jest produkt firmy X.

Obecną wartość reklam mierzy się informacją, którą przekazują odbiorcom (kapitał intelektualny). Edukowanie czytelnika „za darmo” powoduje, że zaczyna on nam ufać i zaciekawia się przedstawianą mu treścią. Nasz brand zaczyna uchodzić w jego oczach za eksperta doskonale znającego temat i chcącego pomóc odbiorcy reklamy – przecież tak jest, prawda?

Content reklamowy wysokiej jakości – zleć to Kuźni Treści

✍️ W Kuźni Treści stworzymy Ci reklamę, która będzie sprzedawać!